MODERNE SCHOOLOMGEVING


 • 300 computers
 • 2 openleercentra
 • 3 ontmoetingsruimtes
 • 2 schoolbibliotheken
 • 3 stille ruimtes, vrij te gebruiken
 • 8 lokalen vrij te gebruiken voor groepswerk
 • 70 werkplekken om individueel te werken
 • 1 garage
 • 1 kapsalon
 • 1 evenementenbureau
 • 3 onthaalplekken voor al je vragen

ICT 

Wij willen jou in een stimulerende en contextrijke omgeving voorbereiden op het leven in onze moderne maatschappij. Jij weet beter dan geen ander dat ICT daarbij een belangrijke rol speelt. Dankzij de ICT-uitrusting in de hele school willen we onze leerlingen prikkelen om actief naar oplossingen te zoeken. Onze flexibele lokalen hebben alles om jou daarbij te helpen. Ook in de dagelijkse lessen wordt de computer ingezet als hulpmiddel om kennis te vergaren of te toetsen. Dankzij Smartboards, computers en iPads in de klassen kunnen al onze leerkrachten flexibel gebruik maken van alle mogelijkheden om de lessen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij jouw leefwereld.

SMARTSCHOOL

Zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals jouw studieresultaten en praktische mededelingen kunnen via SmartSchool worden geraadpleegd.

BOEKEN

Dagelijks zeulen met een te zware boekentas?  Dat vinden wij geen goed idee. Daarom voorzien wij in de klas leerboeken, zodat je zelf niet al je boeken mee naar school moet brengen. Je mappen kunnen ook op school blijven. Je neemt enkel mee wat je ’s avonds nodig hebt voor je huistaken en lessen.