Tweede jaar B

TWEEDE JAAR

Iets voor jou?

Tijdens de verkenningsuren kan je proeven van Economie&Organisatie, van Maatschappij&Welzijn en van STEM-technieken. Zo kan je in het derde jaar een goede keuze maken uit de verschillende studierichtingen en beroepen. Is er een onderdeel waar je nu al een kei in bent? Of waar je extra in geïnteresseerd bent? Dan zorgt de leerkracht dat je hier tijdens de verkenningsuren meer aandacht aan kunt besteden.

Lessentabel

PROJECT ALGEMENE VAKKEN - 12u

Rekenvaardigheid
Taalvaardigheid
Ruimtelijk bewustzijn
Historisch bewustzijn
Wetenschappen
Economie en burgerschap
er is ook tijd voorzien om je voor bepaalde onderdelen te verdiepen of te versterken

MODERNE TALEN - 3u

Frans
Engels

STEM - 2u

ARTISTIEKE VORMING - 1u

SPORT - 2u

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN - 2u

BASISOPTIE - 10u

Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
STEM-technieken
Om in de tweede graad een goede keuze te maken maak je kennis met verschillende basisopties.

Jouw mogelijk pad


EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

EERSTE GRAAD

  • STEM-TECHNIEKEN

EERSTE GRAAD

  • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD


EERSTE GRAAD

  • ECONOMIE EN ORGANISATIE


Waar volg je les?

Je lessen gaan door op campus De Prins eerste graad, Antwerpsestraat.