Moderne talen-wetenschappen

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in de natuurverschijnselen en wil je hierover meer leren? Kan je nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten? Heb je vervolgens een talenknobbel, a knack for languages ou une bosse des langues en beschik je over de nodige spreekdurf om in het Nederlands, Frans, Engels en Duits te communiceren? Hecht je bovendien belang aan intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Wist je al?

… dat Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz het langste Duitse woord is? Het bestaat uit maar liefst 63 letters! Een groot verschil ten opzichte van het langste Nederlandse woord, aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen, dat slechts uit 50 letters.


Door mijn kennis van het Engels verder uit te breiden en te finetunen, ontwikkel ik mijn talenten, zoals bijvoorbeeld voice-acting.


Ben
6 Moderne talen-wetenschappen

Lessentabel

VIJFDE JAAR

Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis 2
Coaching met kernleerkracht 1
Levensbeschouwelijke vakken 2
Wiskunde 5
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 1
Aardrijkskunde 2
Lichamelijke Opvoeding 2

ZESDE JAAR

Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis 2
Coaching met kernleerkracht 1
Levensbeschouwelijke vakken 2
Wiskunde 5
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke Opvoeding 2

Waar volg je les?

De meeste van je lessen gaan door op campus De Prins Antwerpsestraat.