Latijn

TWEEDE GRAAD

Iets voor jou?

Heeft de eerste kennismaking met de Romeinen in de eerste graad je zin doen krijgen naar meer? Wil je samen met Caesar op veroveringstocht in Gallië? Of spreekt de mythologische wonderwereld van Ovidius jou misschien aan? Een tochtje naar de onderwereld misschien samen met Vergilius als gids? Dat kan allemaal in de tweede graad!

Wist je al?

… dat vanaf de 14e eeuw de oudheid met zijn wonderbaarlijke verhalen, naast de Bijbel, dé inspiratiebron is geweest voor kunstenaars?


Latijn heeft me geleerd dat een zin meer is dan een hoop woorden: achter elk woord, achter iedere manier van formuleren, gaat een rijkdom aan betekenissen schuil.


Amélie
3 Latijn

Lessentabel

Levensbeschouwelijke vakken 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 4
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Lichamelijk Opvoeding 2
Latijn 4
Keuzemodule
je kan kiezen tussen verschillende modules zoals STEM, sport, verdieping talen, verdieping wetenschappen. Wil je in de derde graad een wetenschappelijke richting volgen dan raden we aan te kiezen voor de module verdieping wetenschappen. Hierin komen extra wiskunde, fysica en chemie aan bod.
3
Coaching met kernleerkracht 1


Jouw mogelijk pad


TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

JOUW TOEKOMST


Waar volg je les?

De meeste van je lessen gaan door op campus De Prins Antwerpsestraat.