Grafimedia

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Ontwerp je graag de opmaak van gedrukte media (zoals advertenties, affiches, flyers, naamkaartjes, …) en bewerk je graag beeldmateriaal dan is deze richting zeker iets voor jou.

De klemtoon ligt op het digitaal vormgeven op het bedenken en creëren van creatieve concepten en op het aanleren van de grafische software programma’s. Verder komt het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in het proces en product aan bod.

 

Lessentabel

VIJFDE JAAR

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Grafimedia
  • Kunstbeschouwing
  • Grafimedia
13
Re:flex 1

ZESDE JAAR

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 2
Economie
Economische en financiële competenties
1
Grafimedia
  • Kunstbeschouwing
  • Grafimedia
13
Re:flex 1

Waar volg je les?

De meeste van je lessen gaan door op campus De Prins Boudewijnvest.