Wetenschappen-wiskunde-Latijn

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Je hebt gekozen voor een wetenschappelijke richting, maar aan de andere kant blijf je geboeid door de wereld van de Romeinen en de Grieken. Benieuwd naar de fratsen van de knotsgekke Nero of de visie van de Grieken en de Romeinen op de wereld en de ons omringende natuur? Nieuwsgierig naar de problemen in de Romeinse maatschappij of eerder in de ban van de heroïsche daden van Aeneas? Waarom dan je wetenschappelijke studies niet combineren met Latijn? Trouwens, bij het moderne onderzoek naar de oudheid worden steeds meer exacte wetenschappen ingeschakeld: DNA-onderzoek, biologie, chemie,… al deze disciplines leveren een bijdrage bij het onthullen van de mysteries van de oudheid. Een stevige kennis van het Latijn en de Romeinse cultuur en een goede wetenschappelijke basis maken van jou misschien wel een nieuwe Heinrich Schliemann!

Deze studierichting is een doorstroomrichting, wat betekent dat we je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Wist je al?

… dat Democritus, een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw v. Chr., voor het eerst sprak over atomen als bouwstenen van de werkelijkheid?

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 7
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Geschiedenis
Burgerschap
2
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Latijn 4
Coaching met kernleerkracht 1

Waar volg je les?

De meeste van je lessen gaan door op campus De Prins Antwerpsestraat.