Houttechnieken

TWEEDE GRAAD

Iets voor jou?

In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis.
Deze studierichting is vooral gericht op onmiddellijke tewerkstelling.
Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.
Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.

Wist je al?

…dat je inzicht krijgt in de verschillende houtsoorten en leert om geautomatiseerde processen uit te werken.

Waar volg je les?

De meeste van je lessen gaan door op campus De Prins Boudewijnvest.

Lessentabel

DERDE JAAR - VIERDE JAAR

Er komt weldra meer informatie