Hoe inschrijven

Inschrijven vanaf het tweede jaar

De inschrijvingen in de hogere jaren voor leerlingen vanaf het tweede jaar starten op zaterdag 23 april. Gelieve vooraf contact op te nemen met onze school via  onthaal@deprinsdiest.be

Inschrijven voor het eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Diest met een aanmeldingsprocedure. Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in De Prins.

 Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen.

1. Aanmelden
Iedereen die in Diest naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de link aanmelden.school. Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Diest je liefst wil gaan.

 Dit kan vanaf maandag 28 maart 2022 (vanaf 14u00) tot en met maandag 25 april 2022 (tot 14u00).

Ook wanneer je kind behoort tot een voorrangsgroep zal je hem/haar moeten aanmelden via de site aanmelden.school.

Voorrangsgroepen

  • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
  • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Op zaterdag 23 april 2022 tussen 9u00 en 12u00 staan onze secretariaatsmedewerkers klaar om te helpen bij het aanmelden, indien gewenst.

We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33.

 2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op donderdag 05 mei 2022 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn  drie mogelijkheden:

  • Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
  • Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de
    website aanmelden.school.
  • Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor donderdag 2 juni. Wie dan niet ingeschreven is, verliest zijn plaats.

Inschrijven kan vanaf donderdag 5 mei 2022 via aanmelden.school

Op zaterdag 14 mei 2022 tussen 9u en 12u staan onze secretariaatsmedewerkers klaar om te helpen bij het inschrijven, indien gewenst. We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33.

4. Vrije inschrijving

Vanaf maandag 9 mei staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn.

Met vragen of problemen over het aanmelden of inschrijven kan je terecht op info@aanmelden.school.


Praktisch