Hoe inschrijven

Inschrijven voor het eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Diest met een aanmeldingsprocedure.

Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in De Prins.

Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen:

1. Aanmelden

Iedereen die in Diest naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de website**  aanmelden.school**

Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Diest je liefst wil gaan. Dit kan vanaf maandag 27 maart 2023 vanaf 14u tot en met maandag 21 april 2023 tot 14u.

Op zaterdag 22 april 2023 tussen 9u en 12u staan onze secretariaatsmedewerkers  klaar om te helpen bij het aanmelden, indien gewenst. We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33.

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op donderdag 11 mei 2023 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn drie mogelijkheden:

 Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

 Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website  aanmelden.school.

 Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website  aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor 12 juni 2023. Inschrijven kan meteen vanaf dinsdag 16 mei 2023 via  aanmelden.school.

Was je te laat met het aanmelden? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 16 mei 2023 ook via  aanmelden.school.

Op zaterdag 13 mei tussen 9u00 en 12u00 staan onze secretariaatsmedewerkers klaar om te helpen bij het inschrijven, indien gewenst. We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33.

4. Vrije inschrijving

Vanaf dinsdag 16 mei 2023 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn. Ook wanneer je behoort tot een voorrangsgroep zal je je via de site  aanmelden.school moeten aanmelden.

Wie behoort tot een voorrangsgroep?

 Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.

 Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan je voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Inschrijven voor het tweede tot en met zevende jaar

Inschrijven voor het 2e tot en met het 7e jaar kan hier vanaf maandag 17 april.


Praktisch