Hoe inschrijven

Inschrijven voor het eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Diest met een aanmeldingsprocedure.

Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in De Prins.

Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen:

1. Aanmelden

Iedereen die in Diest naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de website  aanmelden.school.

Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Diest je liefst wil gaan. Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 vanaf 14u tot en met maandag 19 april 2024 14u.

Onze secretariaatsmedewerkers  staan klaar om te helpen bij het aanmelden, indien gewenst. We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33.

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op dinsdag 7 mei 2024 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn drie mogelijkheden

Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor 10 juni 2024. Inschrijven kan meteen vanaf dinsdag 14 mei 2024 via aanmelden.school.

Was je te laat met het aanmelden? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 14 mei 2024 ook via aanmelden.school.

Onze secretariaatsmedewerkers klaar om te helpen bij het inschrijven, indien gewenst. We vragen om vooraf een afspraak te maken via 013 35 05 33

4. Vrije inschrijving

Vanaf dinsdag 14 mei 2024 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn. Ook wanneer je behoort tot een voorrangsgroep zal je je via de site aanmelden.school moeten aanmelden.

Wie behoort tot een voorrangsgroep?

Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.

Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan je voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Inschrijven voor het tweede tot en met zevende jaar

Voor inschrijvingen van het 2e tot en met het 7e jaar kan je hier je gegevens achterlaten vanaf 16 maart 2024. Vanaf 19 april 2024 kan je je effectief inschrijven.


Praktisch